ელიტარული სკოლის მოსამზადებელი ცენტრი

ოლიმპიადა "ლიდერი"

ჩატარების ადგილი


ჩატარების გრაფიკი
ოლიმპიადა ,,ლიდერის'' მეორე ტური ჩატარდება 2015 წლის 25 იანვარს.
მათემატიკის ტესტის V კლასის II დაველება სტამბური ხარვეზის გამო ყველას ჩაეთვალა შესრულებულად.
მეორე ტურში გადასულია ყველა ის მონაწილე ვინც გადალახა ქულათა მაქსიმუმის ნახევარი.

ოლიმპიადა ,,ლიდერის'' პირველი ტური

slide
slide
slide
slide
slide